Hanke objekt

Soetuse liik

Eeldatav hankemenetluse liik

Hanke eeldatav aeg

Vastutav isik

 Elektrienergia

 teenused

avatud

II kvartal

haldusjuht

 Hapnik

 teenused

avatud

I kvartal

haldusjuht

 Soojusenergia

 teenused

Konkurentsipõhine läbirääkimistega

I kvartal

haldusjuht

 Kompuutertomograaf

 asjad

avatud

III kvartal

juhatuse liige

 Autokütus

 teenused

avatud

I kvartal

haldusjuht