01.-30. aprillini toimub Lõuna-Eesti Haiglas statsionaarsete patsientide rahulolu uuring, mille eesmärgiks on selgitada Teie rahulolu raviteenustega haiglas. Küsitlus on anonüümne, st üksikvastajate arvamusi välja ei tooda ja andmeid kasutatakse vaid üldistatult. Ankeedile vastamine on vabatahtlik. Postkastid on igas osakonnas ja I korruse fuajees. Rõõmsalt ankeetide täitmist!