Lõuna-Eesti Haigla staažikad töötajad on saanud taas täiendust

40 aastat tööstaaži on täitunud Lõuna-Eesti Haigla ämmaemand Ene Konsil ja erakorralise meditsiini osakonna töötajal Aivar Allasel! Aitäh panuse eest töörindel ja patsientide aitamisel! Rõõmsaid ja tegusaid tööpäevi Teile!