Vastuvõtt

Eelregistreerimine: tel 786 8569 tööpäeviti kell 08.00-17.00. 

Ootame Teid haigla registratuuri 15 minutit enne vastuvõttu, kaasas isikut tõendav dokument. Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest kindlasti registratuurile teada anda tel 786 8569.

Eriarsti vastuvõtule pöördumiseks on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri.
Vastavalt ravikindlustuse seadusele ei nõuta saatekirja juhul, kui eriarstiabi osutatakse seoses traumaga, kroonilise haigusega, tuberkuloosiga, silmahaigusega, naha- või suguhaigusega või juhul, kui talle osutatakse günekoloogilist või psühhiaatrilist abi. Krooniliseks haiguseks käesoleva seaduse tähenduses on haigus, mille puhul on vajalik patsiendi pidev jälgimine üldtunnustatud ravijuhiste järgi ja ravi korrigeerimine eriarsti poolt.
Kui Teil ei ole saatekirja ja Te soovite pöörduda eriarsti vastuvõtule, siis on võimalik raviteenuse eest tasuda ise vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

Lõuna-Eesti Haiglas on kehtestatud ambulatoorse eriarstiabi osutamise visiiditasu 5 eurot. 

Visiiditasu ei pea maksma:

  • juhul kui patsient on eriarsti poolt kutsutud tagasi sama haigusjuhtumiga seotult (korduvvisiit);
  • juhul kui patsient saadetakse Lõuna-Eesti Haigla ühe eriarsti poolt teise Lõuna-Eesti Haigla eriarsti vastuvõtule;
  • juhul kui Lõuna-Eesti Haigla arsti vastuvõtule tulev patsient on saadetud teise tervishoiuasutuse sama eriala arsti poolt;
  • vältimatut arstiabi vajavad patsiendid, kui ambulatoorsele eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine;
  • alla kahe-aastased lapsed;
  • rasedad

Lõuna-Eesti Haigla territooriumil on videovalve.

11Vastuvõtt