Nimi Ametikoht E-mail Telefon
Arvi Vask juhatuse liige arvi.vask@leh.ee 786 8500, 506 3142
Külli Raup finantsjuht kylli.raup@leh.ee 786 8504, 508 6621
Agnes Aart ravijuht agnes.aart@leh.ee 786 8502, 517 5662
Denis Uksov kirurgia valdkonna ravijuht denis.uksov@leh.ee 7868462
Jana Trolla haigla õendusjuht jana.trolla@leh.ee 786 8503, 521 5264
Jaak Kokka haldusjuht jaak.kokka@leh.ee 786 8505, 523 8335
Uku Andla IT juht uku.andla@leh.ee 786 8582
Ave Abel kommunikatsioonijuht ave.abel@leh.ee 786 8501, 5855 0360
Triin Jaaska personali- ja töökeskkonnajuht triin.jaaska@leh.ee 7868506
Esta Saksing juhiabi haigla@leh.ee 7868500