Hooldekodu hinnakiri

I Üldhooldusleping alates 01.07.2023.a. 1200 eurot kuus, millest

  • hooldustasu 550 eurot (kohaliku omavalitsuse poolt tasutav hoolduskoha maksumus)
  • muud kulud 650 eurot (kliendi poolt tasutav hoolduskoha maksumus)

millele lisandub elamine ühekohalises toas 100 eurot kuus ja kliendi krooniliste haigustega seotud ravimite kulu. 

Hind sisaldab: elamine 2-3-kohalises toas. Neli toidukorda päevas, võimalik valida kroonilise haigusega sobiv dieet. Hooldusplaani koostamist ja hooldustoiminguid vastavalt hooldusplaanile. Teenus sobib kliendile, kellel on piiratud iseseisev toimetulek füüsilise võimekuse languse tõttu ja/või kognitiivsete võimete languse tõttu. Vajab toimetulekuks ööpäevaringselt kõrvalabi,  järelvalvet ja juhendamist. Kasutab abivahendeid liikumiseks ja/või tualetitoiminguteks. Vajab kõrvalabi ja juhendamist igapäevaste hügieenitoimingute teostamisel. Esineb osaline põiepidamatus ja/või soolepidamatus. Kasutab mähkmeid ja vajab kõrvalabi mähkmete vahetamisel. Hind sisaldab mähkmeid, naha- jt hooldusvahendeid.

II Üldhooldusleping alates 01.07.2023.a. 1300 eurot kuus, millest

  • hooldustasu 550 eurot (kohaliku omavalitsuse poolt tasutav hoolduskoha maksumus)
  • muud kulud 750 eurot (kliendi poolt tasutav hoolduskoha maksumus)

millele lisandub elamine ühekohalises toas 100 eurot kuus  ja kliendi krooniliste haigustega seotud ravimite kulu. 

Hind sisaldab: elamine 2-3-kohalises toas. Neli toidukorda päevas, võimalik valida kroonilise haigusega sobiv dieet. Hooldusplaani koostamist ja hooldustoiminguid vastavalt hooldusplaanile. Teenus sobib kliendile, kes vajab ööpäevaringselt hooldamist, järelvalvet ja juhendamist. Vajab suures mahus hooldust ja  kõrvalabi igapäevatoimingute sooritamisel (kehaasendi muutmine, riietumine, söömine, joomine, kehapuhtuse eest hoolitsemine). Põie- ja soolepidamatuse tõttu kasutab mähkmeid. Vajab abivahendeid lamatiste ennetamiseks ja/või lamatishaavandite hoolduseks ja raviks, vajab spetsiifilisi põetusvahendeid. Hind sisaldab mähkmeid, naha- jt hooldusvahendeid, vajadusel lamatiste vältimiseks spetsiaalset madratsit.

Hooldekodus on õendusteenus, mille eest tasub Tervisekassa.