Koostöö Hea Tava

Lõuna-Eesti Haigla meeskond töötab selle nimel, et tagada Teile terviseseisundist lähtuvalt võimalikult parim vajalik arsti- ja õendusabi.

 • Haigla personal suhtleb patsientide ja nende lähedastega lugupidamisega, arvestab ning austab nende õigusi, individuaalseid vajadusi ja iseseisvust.Haigla personal väljendab patsientide abistamisel mõistmist ja toetust.
 • Patsientidele antakse piisav ja arusaadav teave tema terviseseisundi, võimaliku haiguse kulgemise ning ravivõimaluste kohta. Täpsustavat informatsiooni oma terviseseisundi kohta saab patsient ennekõike raviarstilt.
 • Patsiendid on oodatud arsti vastuvõtule kokkulepitud ajal. Arsti vastuvõtuaegade muudatustest teavitab haigla patsienti.
 • Julgustame patsiente ja nende lähedasi teavitama tekkinud probleemidest haigla töötajaid. Ettepanekuid ja pöördumisi saab edastada nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Haigla ja patsiendi vahelise parema koostöö nimel soovib haigla, et patsiendid:

 • hindaksid neile planeeritud aega ning teavitaksid haigla registratuuri, kui pole võimalik vastuvõtule tulla;
 • esitaksid registratuuri täpsed kontaktandmed, et muutustest vastuvõtuaegades oleks haiglal võimalik teada anda;
 • ja nende lähedased teeksid koostööd personaliga raviprotseduuride planeerimisel ja nende läbiviimisel, avaldaksid ravipersonalile vajalikku infot oma terviseseisundi kohta;
 • järgiksid parima ravitulemuse saavutamiseks oma raviplaani ning raviarsti soovitusi ja juhiseid edasises tervisekäitumises;
 • austaksid kaaspatsientide privaatsust ning hoiaksid saladuses neile teatavaks saanud eraelulisi andmeid;
 • ja nende lähedasid suhtuksid haigla personali ning kaaspatsientidesse lugupidavalt;
 • järgiksid haigla kodukorda ning hoiaksid oma ümbruse puhtana.

 Oleme Teile väga tänulikud meie haigla suhtes ülesnäidatud usalduse eest.