Vabatahtlikud Lõuna-Eesti Haiglas

Vabatahtlik tegevus

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas augustis 2018 hanke “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine“ raames vabatahtlike kaasamisega. Saame pakkuda vabatahtlikku toetust täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele.

Vabatahtlike pakutavad teenused ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. Pakume vabatahtlikele võimalust olla hoolekandeteenuste juures tuge vajavale inimestele seltsiliseks, saatjaks ja toetajaks lihtsamates kodutöödes, inimesega juttu ajada või jalutama minna, saata teda poes, ametiasutuses või mõnel üritusel.

Lisainfo: 
Võta ühendust vabatahtlike koordinaatoriga võru-ja põlvamaal:
Liina Mitt
+372 51 99 2339
mittliina@gmail.com

Koduleht: https://vabatahtlikud.ee/

Vabatahtlike kaasamine

 • 2015. aastast on toimunud tihe koostöö Tartu Ülikooli Kliinikumi (TÜK) õendusabiosakonnaga eakasõbraliku haigla kvaliteedi põhimõtete juurutamisel. Läbi on viidud kaks enesehindamist, mille tulemustest selgus, et kõige suurem puudus on vabatahtlikest ja nende kaasamisest tervishoius ning hoolekandeteenuste osutamisel. Üheks eesmärgiks ja väljakutseks on olnud vabatahtlike kaasamine nii statsionaarse õendusabi kui ka üldhooldusteenuse pakkumisel. Kahjuks ei võimalda tervishoiuteenuste rahastus panustada vabatahtlike koordinaatori tegevusele, otsitud on teisi võimalusi.
 • 2018. aasta sügisel külastasis Lõuna-Eesti Haigla ja TÜK õendusabiosakonna õendusjuhtidega Soome vabatahtlike ühendust OLKA kogemuste saamise eesmärgil.
 • 2018.aastast toimub koostöö MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant Vabatahtlike Väravaga.
 • 2018. aastal avanes võimalus osaleda projektis „ Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekande süsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöö mudeli välja töötamine". Eelpoolnimetatud projekti raames aitavad hooldekodus eakate vaba aega sisustada 3 vabatahtlikku.

Ootame vabatahtlikke alates 18. eluaastast seltsiliseks. Omalt poolt pakume

 • Riietus vabatahtlikule
 • Suhtlemisalased koolitused
 • Osalemine õendusabikeskuse aastapäeva üritustelt
 • Osalemine hooldekodu üritustel (kontserdid, jõulupidu, kirikutunnid)
 • Kohv, tee
 • Võimalus teha ettepanekuid eakate vaba aja sisustamisel
 • Kogemusi neile, kes soovivad tulevikus valida tööd, mis on seotud eakate ja suhtlemisega

Võimalused:

 • Eakate inimeste lugude kuulamine
 • Vestlused päevakohastest sündmustest, loodustest
 • Ettelugemine (ajalehed, raamatud)
 • Lauamängude mängimine
 • Õues käimine suveperioodil
 • Osalemine vabaajatunnis koos eakatega

 Kuidas haiglas vabatahtlikuks saada?

Võta ühendust vabatahtlike koordinaatoriga Võru maakonnas

Laura-Elisa Kägra

Liikumise Kodukant hanke Võru-Põlva koordinaator

+372 516 6794

laura.koordinaator@gmail.com

Kontaktisik Lõuna- Eesti Haiglas

Hille Vaht (vastutav õde) tel 786 8495, e-mail hille.vaht@leh.ee

 

Lõuna-Eesti Haigla on vabatahtliku sõber 

Lõuna-Eesti Haigla läbis 2019. aastal vabatahtliku sõbra märgi hindamis- ja nõustamisprogrammi. Liikumine Kodukant kinnitab, et Lõuna-Eesti Haigla on organisatsioon, kus:

 • ühingu eesmärgid, tegevused ja vabatahtlike roll on läbi mõeldud;
 • vabatahtlikuks saamise tingimused on selged, vabatahtlikega arvestavad ja info avalik;
 • vabatahtlike juhendajate vastutus on määratletud ja kõik inimesed organisatsioonis toetavad vabatahtlike kaasamist;
 • vabatahtlikele tagatakse sobivad töötingimused ja nendega tehakse selged kokkulepped;
 • vabatahtlike arengut toetatakse;
 • vabatahtlikku tegevust tunnustatakse ja väärtustatakse.

vabatahtlikudvabatahtlikud

Fotograaf Meeli Küttim