Visiiditasu võtmise kord

 1. Visiiditasu kehtib kõikidele patsientidele, kes pöörduvad arsti, psühholoogi, logopeedi ambulatoorsele vastuvõtule.
 2. Visiiditasust on vabastatud alljärgnevalt loetletud juhud:
  1. juhul kui patsient on arsti, psühholoogi, logopeedi poolt kutsutud tagasi sama haigusjuhtumiga seotult (korduvvisiit)
  2. juhul kui patsient saadetakse Lõuna-Eesti Haigla ühe eriarsti poolt teise Lõuna-Eesti Haigla eriarsti vastuvõtule.
  3. juhul kui Lõuna-Eesti Haigla arsti vastuvõtule tulev patsient on saadetud teise tervishoiuasutuse sama eriala arsti poolt.
  4. vältimatut arstiabi vajavad patsiendid, kui vahetult järgneb statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
  5. alla kahe aastased lapsed
  6. rasedad
 3. Visiiditasu on võimalik maksta haigla registratuuris ja erakorralise meditsiini osakonnas. Visiiditasu makstakse üldjuhul enne visiiti.
 4. Visiiditasuvõtjateks on haigla registratuuri töötajad ja erakorralise meditsiini osakonna õed
 5. Visiiditasu maksmise kohta väljastatakse patsiendile maksmist tõendav dokument.
 6. Arst on kohustatud enne visiiti kontrollima haigla elektroonsest infosüsteemist, kas patsient on visiiditasu tasunud.