3. oktoobril käisid Lõuna-Eesti Haigla õendusjuhid külas kolleegidel Viljandi haiglas. Lisaks sellele, et meil on ühesugused haiglahooned, on hoogu saamas ka kahe haigla õendusjuhtide koostöö.

Oli rõõm tutvustada Ida-Viru Keskhaigla kolleegidele Lõuna-Eesti Haiglat koos põhjaliku ringkäiguga haiglas. Saime suure tänu osaliseks!


14. juulil toimusid Paunkülas Eesti Kiirabi Liidu kutsemeisterlikkuse võistlused. Võru kiirabi esindus koosseisus I liige Ants Põder, II liige Kaidi Saarnits ja erakorralise meditsiini tehnik Kristo Selleke saavutas tubli 3. koha. Kristo Selleke tunnistati Eesti parimaks autojuhiks! Supermeeskond ja superinimesed töötavad Võru Kiirabis!

Kokku osales võistlustel 18 kiirabibrigaadi, esindatud oli 9 kiirabiteenuse osutajat ning püstitatud 10 simulatsiooniülesannet. Võistkonnad pidid muuhulgas elustama, lahendama suurõnnetust, abistama plahvatuses vigastatud kannatanut, võtma vastu sünnitust ja lükkama aja peale kiirabiautot.

111

Fotode autor Erlend Štaub

Euroopa Haiglate ja Tervishoiu Föderatsiooni (HOPE) vahetusprogrammi 2023 raames külastasid Lõuna-Eesti Haiglat Wouter Veenis Hollandist – haldus- ja tehnikaosakonna juhataja; Carol Clark UK-st -Portsmouthi ülikoolihaigla Digital Business partner; Avital Radnitsky Šveitsist – Baseli ülikoolihaigla terviseprojektide juht. 2023. aasta teemaks on “Climate and environment: challenges for hospitals and healthcare services”. Sel aastal keskendutakse haiglate ja tervishoiuteenuste mõjule kliimale ning keskkonnale.

15. mail 2023 annab ehitaja Elpec Energy OÜ Lõuna-Eesti Haiglale üle päikeseelektrijaama koos uuendatud katusekatte ja piksekaitsega. Kogu projekti maksumus on 371 000 eurot. Päikeseelektrijaama võimsus on 120 KW ja selle tarbib haigla peamiselt ise ära.

Projekti „AS Lõuna-Eesti Haigla rekonstrueerimine“ tegevusi rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ERF vahenditest.

1

Fotograaf Aigar Nagel

Meie seas on tublisid ja tunnustamist väärt õdesid palju. Sel aastal olid aasta õe nominentideks Lõuna-Eesti Haigla õed:

  • siseosakonna õendusjuht Karmen Raag. Karmen on alati koostööaldis ja julgeb meeskonnaga proovida uusi lahendusi. Lahke südamega on ta oma osakonda vastu võtnud ka Ukraina põgenikest töölisi ja suunanud kõiki tolerantsusele ja lugupidavale suhtumisele.
  • koduõde Pille Jagomäe, kelle külaskäiku ootavad kõik patsiendid. Pille mõtleb alati kaasa patsiendi probleemidele ja üritab leida lahendusi. Lisaks seisab Pille najal püsti Lõuna-Eesti Haigla jalaravi kabinet.
  • kirurgia ja sünnitus-günekoloogia osakondade õendusjuht Angela Siidra. Olenemata juba piisavast töökoormusest osakondade õendusjuhina täidab Angela ka uroloogia eriõe ülesandeid. Angela on alati abivalmis ja vastutulelik kolleeg ning patsiendid usaldavad teda.

Soovime kõigile õdedele head rahvusvahelist õdede päeva!

1

„LifeSaver in Estonia“ projektimeeskond tutvus koostööprojekti raames Lõuna-Eesti Haigla kiirabi ja EMO teenuste korraldusega. Arutati võimaluste üle, kuidas muuta teenuseid efektiivsemaks ja kättesaadavamaks. Eesmärgiks on välja arendada programm, kuidas oleks võimalik rakendada innovaatilisi tehnoloogiaid kiirabi- ja päästeteenuse pakkumisel Eestis. Käesolev projekt toimub koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumiga.

1

Colonna Heategevusfond kogus terve suve jooksul annetusi Eesti maakonnahaiglatele erinevate elupäästavate seadmete ostmiseks, et tuua parimad abi saamise võimalused inimestele võimalikult lähedale.

Nimekiri lastele vajalikest elupäästvatest seadmetest on endiselt pikk ning kõik annetajad on panustanud meie laste parima võimaliku meditsiinilise abi kättesaadavusse võimalikult kodu lähedal. Mõnikord loevad minutid ja abi lähedus võib olla määrav!

Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakond sai esimeste seas uue KTG-masina kätte. Tegemist on kardiotokograafi (KTG) mudeliga EDAN F15 AIR. Uus KTG-mudel on varustatud juhtmevabade ning veekindlate anduritega, mis võimaldab sünnituse ajal sünnitajal vabalt liikuda ning jälgida loodet ka vees olles. Täname heldeid annetajaid ja loodame, et KTG-masin leiab tihedalt kasutust pisikeste imede ilmale tulekul.

1

Foto: Aigar Nagel, Võrumaa Teataja

2022. aasta detsembris andis kauaaegse töö ja pühendumuse tunnustamiseks Lõuna-Eesti Haigla AS juhatus üle tänumedalid haigla staažikatele töötajatele: Maie Allas (52 aastat); Tiina Rikand (48 aastat); Kersti Hagel (47 aastat); Egon Johanson (46 aastat); Silvi Pükke, Peeter Treumuth, Vaike Veesaar (45 aastat); Milvi Pille, Helle Kivirand (44 aastat); Ruth Kipper (42 aastat); Elle Jäger (41 aastat); Liivia Leis, Urve Popova, Dea Vetemäe, Marina Juur, Külli Kälviäinen, Ilmar Olesk (40 aastat).

2023. aastal täienesid taas kauaaegsete töötajate read. Märtsis anti üle tänumedalid meie tublidele ämmaemandatele Ly Tamrale ja Tiina Tuvile!

Aitäh, et Te olemas olete!

28. veebruaril 2023 avati pidulikult Lõuna-Eesti Haigla renoveeritud 8A palatiosakond. Osakonnas on 16 isolatsioonipalatit ja lisaks veel kaks palatit, kuhu on võimalik paigutada rohkem patsiente. Kokku on osakonnas 21 voodikohta. Isolatsioonipalatid suudavad tõhusamalt ära hoida viiruste levikut osakonnas. „Igal patsiendil on oma palat, oma WC, on oma individuaalne ventilatsioon. See on põhiline, mis on selle remondiga saavutatud,» rääkis kirurgia valdkonna ravijuht Denis Uksov.

Osakonna patsientidest üle poole on Võrumaa elanikud ja umbes kolmandik Valga- ja Põlvamaalt. Patsiente jagub ning ka meedikutega on osakond tagatud. «Tingimused on loodud, võimalused on olemas, vaade on parim Eestis,» ütles Uksov.

Renoveerimistöödega alustati eelmise aasta suvel ja ümberehitamine läks maksma 1,2 miljonit. Raha investeeringuks tuli Euroopa Liidu taasterahastust ja selle otsuse eest täname omaaegset ministrit Anneli Otti. Ehitushanke võitis Semuehitus AS, järelvalvet teostas Pärn Projekt OÜ.

Osakonna remondiga investeeringud Lõuna-Eesti Haiglas tänavu ei lõppe. «Kohe hakkab pihta päikeseelektrijaama ehitus – lepingud on sõlmitud, valmima peaks maikuu alguses. See on üle 300 000 euro projekt,» kinnitas juhatuse liige Arvi Vask.

Projekti „AS Lõuna-Eesti Haigla rekonstrueerimine“ tegevusi rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ERF vahenditest.

kirurgia valdkonna ravijuht Denis Uksov ja õendusjuht Angela Siidra

kirurgia valdkonna ravijuht Denis Uksov ja õendusjuht Angela Siidra

2